Bảng giá dịch vụ

1. Bảng giá đăng tin
 
Loại tin Hạn dùng Đơn giá Tặng Up tin Trang hiển thị Vị trí hiển thị
Tin thường Vô thời hạn Miễn phí 0 lượt Bán/Cho thuê Nằm dưới tin VIP
VIP15 15 ngày 300.000 đ 5 lượt Trang chủ
Bán/Cho thuê
Xuất hiện ở TOP
VIP30 30 ngày 500.000 đ 15 lượt
 • Tin VIP sẽ có hiển thị nhãn ”NỔI BẬT” màu xanh lá chữ trắng.
 • Cơ chế hiển thị:
  • Tại trang chủ (khu vực Bất động sản bán và Bất động sản cho thuê):
   • Hiển thị tất cả tin VIP theo dạng phân trang.
   • Tin VIP có ngày cập nhật mới nhất sẽ hiển thị ở TOP trang đầu.
  • Tại trang Bán/Cho thuê:
   • Các nhóm tin sắp xếp theo thứ tự: Tin VIP > Tin thường
   • Tương ứng với mỗi nhóm thì tin có ngày cập nhật mới nhất sẽ nằm trên cùng của nhóm.
   • Các tin VIP hết hạn thì sẽ mất nhãn nổi bật và di chuyển xuống vị trí của nhóm tin thường
2. Bảng giá UP tin
 
Loại UP Lượt UP Đơn giá Hạn dùng
UP50 50 lượt 50.000 đ Vô thời hạn
UP100 100 lượt 90.000 đ
UP200 200 lượt 160.000 đ
UP500 500 lượt 300.000 đ
UP1000 1000 lượt 500.000 đ
 • Theo thời gian thì các tin đăng sẽ dần bị trôi về các trang sau do có nhiều tin mới được đăng lên. UP tin có chức năng làm mới ngày cập nhật và đẩy các tin đăng lên hiển thị ở vị trí TOP của trang đầu.
 • UP tin chỉ được sử dụng cho tin VIP, tin thường muốn sử dụng UP tin thì phải mua tin VIP trước.
 • Số lượt UP được tặng kèm khi mua tin VIP và lượt UP khi mua gói UP tin sẽ được cộng dồn chung, có thể sử dụng tổng số lượt UP này cho bất kỳ tin VIP nào.
 • Không có hạn sử dụng cho lượt UP tin, tổng số lượt UP có thể được bảo lưu cho đến khi được sử dụng hết.
3. Bảng giá Box Ads hiển thị tin đăng
 
Loại Box Ads Hạn dùng Đơn giá
BOX15 15 ngày 300.000 đ
BOX30 30 ngày 500.000 đ
 • Box Ads có chức năng tăng lượt hiển thị giúp quảng cáo tin đăng hiệu quả hơn.
 • Tin thường và tin VIP đều mua được.
 • Vị trí hiển thị của Box Ads:
  • Vị trí cuối bài (mỗi lần random 4 tin/dòng) tất cả bài PR của tất cả chuyên mục thuộc menu Tin tức & Phong thủy, tất cả bài PR trong danh mục Dự án.
  • Vị trí hình tất cả tin đăng miễn phí (lưu ý: không hiển thị trên tin VIP).
 • Mỗi vị trí Box Ads hoạt động theo phương thức chia sẻ và không giới hạn số lượng: random hiển thị mỗi lần refresh trang/mỗi lần truy cập mới.
 • Hệ thống sẽ thống kê số lượt hiển thị, số lượt click vào Box Ads.
4. Bảng giá dự án nổi bật
 
Loại dự án Hạn dùng Đơn giá Trang hiển thị Vị trí hiển thị
Dự án thường Vô thời hạn Miễn phí Dự án Nằm dưới dự án nổi bật
DA15 15 ngày 300.000 đ Trang chủ
Dự án
Xuất hiện ở TOP
DA30 30 ngày 500.000 đ
 • Dự án nổi bật sẽ có hiển thị nhãn ”NỔI BẬT” màu hồng chữ trắng.
 • Cơ chế hiển thị:
  • Tại trang chủ (khu vực Dự án tiêu biểu): hiển thị TOP 3 dự án nổi bật có ngày đăng mới nhất.
  • Tại trang Dự án:
   • Các nhóm dự án sắp xếp theo thứ tự: Dự án nổi bật > Dự án thường
   • Tương ứng với mỗi nhóm thì dự án có ngày đăng mới nhất sẽ nằm trên cùng của nhóm.
   • Các dự án nổi bật hết hạn thì sẽ mất nhãn nổi bật và di chuyển xuống vị trí của nhóm dự án thường.
5. Bảng giá bài PR (thuộc menu Tin tức & Phong thủy)
 
Vị trí Loại bài PR Hạn dùng Đơn giá Trang hiển thị Vị trí hiển thị
Bài PR thường   Vô thời hạn Miễn phí Chuyên mục con của Tin tức & Phong thủy Nằm dưới bài PR nổi bật
Hiển thị trang chủ TC-PR 30 ngày 200.000 đ Trang chủ
Tin tức & Phong thủy
Chuyên mục con của Tin tức & Phong thủy
Xuất hiện ở TOP
HOT H-PR 30 ngày 300.000 đ
Tiêu điểm TĐ-PR 30 ngày 500.000 đ
 • Bài Tiêu điểm và HOT sẽ có hiển thị nhãn nổi bật tương ứng:
  • Bài Tiêu điểm: có nhãn “Tiêu điểm” màu xanh dương chữ trắng
  • Bài HOT: có nhãn “HOT” màu xanh lá chữ trắng
  • Bài PR thường và Hiển thị trang chủ không có nhãn.
 • Cơ chế hiển thị:
  • Tại trang chủ (khu vực Tin nổi bật) và trang Tin tức/Phong thủy:
   Hiển thị TOP 11 bài PR có ngày đăng mới nhất theo thứ tự:
   • TOP 4 bài Tiêu điểm hiển thị đầu tiên
   • TOP 2 bài HOT hiển thị sau TIÊU ĐIỂM
   • TOP 5 bài PR thường nằm dưới cùng
  • Tại các trang chuyên mục con của Tin tức/Phong thủy:
   • Các nhóm bài PR sắp xếp theo thứ tự: Tiêu điểm > HOT > Hiển thị trang chủ > Bài PR thường
   • Tương ứng với mỗi nhóm thì bài có ngày đăng mới nhất sẽ nằm trên cùng của nhóm.
   • Các bài Tiêu điểm, HOT, Hiển thị trang chủ hết hạn thì sẽ mất nhãn nổi bật (nếu có) và di chuyển xuống vị trí của nhóm bài PR thường.
6. Bảng giá Banner phiên bản máy tính
 
Vị trí Trang Loại Banner Kích thước (px) Hạn dùng Đơn giá Hình thức Giới hạn
Banner Slider Trang chủ S-BANNER 1440 x 500 30 ngày 5.000.000 đ Trượt 4
Banner Home Center Trang chủ HC-BANNER 1440 x 252 30 ngày 3.000.000 đ Random chia sẻ 4
Banner Home Bottom Trang chủ HB-BANNER 1110 x 250 30 ngày 1.500.000 đ Random chia sẻ 4
Banner Left Chuyên mục L-BANNER 600 x 400 30 ngày 750.000 đ Random thứ tự hiển thị 4
Trường hợp Banner ở các vị trí đã đạt số lượng giới hạn thì hệ thống sẽ thông báo thời gian lịch trống sớm nhất cho Quý khách có thể đặt chổ trước.

7. Bảng giá doanh nghiệp nổi bật (thuộc menu Danh bạ)
 
Loại doanh nghiệp Hạn dùng Đơn giá Trang hiển thị Vị trí hiển thị
Doanh nghiệp thường Vô thời hạn Miễn phí Doanh nghiệp Nằm dưới doanh nghiệp nổi bật
DN15 15 ngày 300.000 đ Trang chủ
Doanh nghiệp
Xuất hiện ở TOP
DN30 30 ngày 500.000 đ
 • Doanh nghiệp nổi bật sẽ có hiển thị nhãn ”NỔI BẬT” màu hồng chữ trắng.
 • Cơ chế hiển thị:
  • Tại trang chủ (khu vực Doanh nghiệp tiêu biểu): hiển thị TOP 6 logo doanh nghiệp nổi bật có ngày đăng mới nhất.
  • Tại trang Doanh nghiệp:
   • Các nhóm doanh nghiệp sắp xếp theo thứ tự: Doanh nghiệp nổi bật > Doanh nghiệp thường
   • Tương ứng với mỗi nhóm thì doanh nghiệp có ngày đăng mới nhất sẽ nằm trên cùng của nhóm.
   • Các doanh nghiệp nổi bật hết hạn thì sẽ mất nhãn nổi bật và di chuyển xuống vị trí của nhóm doanh nghiệp thường.
8. Bảng giá nhà môi giới nổi bật (thuộc menu Danh bạ)
 
Loại nhà môi giới Hạn dùng Đơn giá Trang hiển thị Vị trí hiển thị
Nhà môi giới thường Vô thời hạn Miễn phí Nhà môi giới Nằm dưới nhà môi giới nổi bật
NMG15 15 ngày 300.000 đ Trang chủ
Nhà môi giới
Xuất hiện ở TOP
NMG30 30 ngày 500.000 đ
 • Nhà môi giới nổi bật sẽ có hiển thị nhãn ”NỔI BẬT” màu hồng chữ trắng.
 • Cơ chế hiển thị:
  • Tại trang chủ (khu vực Nhà môi giới tiêu biểu): hiển thị TOP 10 logo nhà môi giới nổi bật có ngày đăng mới nhất.
  • Tại trang Nhà môi giới:
   • Các nhóm nhà môi giới sắp xếp theo thứ tự: Nhà môi giới nổi bật > Nhà môi giới thường
   • Tương ứng với mỗi nhóm thì nhà môi giới có ngày đăng mới nhất sẽ nằm trên cùng của nhóm.
   • Các nhà môi giới nổi bật hết hạn thì sẽ mất nhãn nổi bật và di chuyển xuống vị trí của nhóm nhà môi giới thường.
Hướng dẫn đăng tin VIP 10k
Hải sản 468 (Banner Left)
Đăng tin miễn phí
TOP