Bảng giá dịch vụ

1/ Bảng giá quảng cáo tin VIP
 
Loại tin Hiển thị Đơn giá Tặng Up tin Trang hiển thị Vị trí hiển thị
Tin thường Vô thời hạn Miễn phí 0 lượt Bán/Cho thuê Nằm dưới tin VIP
Tin_VIP 30 ngày 300.000 đ 15 lượt Trang chủ
Bán/Cho thuê
Xuất hiện ở TOP

Chú thích:
 • Tin VIP có hiển thị nhãn ”NỔI BẬT” màu xanh lá chữ trắng.
 • Cơ chế hiển thị:
  • Tại trang chủ (khu vực Bất động sản bán và Bất động sản cho thuê):
   • Hiển thị tin VIP theo dạng phân trang
   • Tin VIP mới nhất sẽ hiển thị đầu tiên
  • Tại trang Bán và Cho thuê:
   • Hiển thị theo nhóm: nhóm tin VIP > nhóm tin thường
   • Tin VIP mới nhất sẽ hiển thị đầu tiên
   • Tin VIP hết hạn sẽ mất nhãn nổi bật và trở thành tin thường
Demo:

Tin VIP hiển thị ở khu vực “Bất động sản bán” trên trang chủ

Tin VIP hiển thị ở vị trí TOP trang “Bán”

2/ Bảng giá UP tin
 
Loại UP Lượt UP Đơn giá Hạn dùng
UP50 50 lượt 50.000 đ Vô thời hạn
UP100 100 lượt 90.000 đ
UP200 200 lượt 160.000 đ
UP500 500 lượt 350.000 đ
UP1000 1.000 lượt 500.000 đ

Chú thích:
 • UP tin là chức năng làm mới và đẩy tin VIP lên hiển thị vị trí đầu tiên
 • UP tin chỉ sử dụng cho tin VIP
 • Số lượt UP được tặng kèm khi mua tin VIP và lượt UP khi mua gói UP tin sẽ được cộng dồn chung
 • Thời hạn sử dụng gói UP tin là vô thời hạn, số lượt UP chưa sử dụng sẽ được bảo lưu cho đến khi sử dụng hết.
3/ Bảng giá quảng cáo Box Ads
 
Loại Box Ads Hiển thị Đơn giá
BoxAds 30 ngày 300.000 đ
Chú thích:
 • Box Ads là chức năng tăng lượt hiển thị giúp quảng cáo tin đăng hiệu quả hơn.
 • Tin thường và tin VIP đều có thể sử dụng Box Ads.
 • Vị trí hiển thị của Box Ads:
  • Vị trí hình của tin thường thuộc Bán và Cho thuê (không hiển thị trên tin VIP)
  • Vị trí cuối bài viết thuộc Tin tức, Phong thủy và Dự án.(mỗi lần random 4 tin/dòng)
 • Box Ads hoạt động theo phương thức chia sẻ: random hiển thị mỗi lần refresh trang hoặc mỗi lần truy cập mới.
Demo:
Box Ads hiển thị ở vị trí hình của tin thường thuộc danh mục “Bán căn hộ chung cư” 
 
Box Ads hiển thị ở vị trí cuối bài viết thuộc menu TIN TỨC

4/ Bảng giá quảng cáo dự án nổi bật
 
Loại dự án Hiển thị Đơn giá Trang hiển thị Vị trí hiển thị
Dự án thường Vô thời hạn Miễn phí Dự án Nằm dưới dự án nổi bật
DuAn_VIP 30 ngày 300.000 đ Trang chủ
Dự án
Xuất hiện ở TOP

Chú thích:
 • Dự án nổi bật có hiển thị nhãn ”NỔI BẬT” màu hồng chữ trắng.
 • Cơ chế hiển thị:
  • Tại trang chủ (khu vực Dự án tiêu biểu): hiển thị TOP 3 dự án nổi bật mới nhất.
  • Tại trang Dự án:
   • Hiển thị theo nhóm: nhóm Dự án nổi bật > nhóm Dự án thường
   • Dự án nổi bật mới nhất sẽ hiển thị đầu tiên
   • Dự án nổi bật hết hạn sẽ mất nhãn nổi bật và trở thành dự án thường.
Demo:
Dự án nổi bật hiển thị ở khu vực “Dự án tiêu biểu” trên trang chủ

Dự án nổi bật hiển thị ở vị trí TOP trang “Dự án”

 
5/ Bảng giá quảng cáo bài PR nổi bật (thuộc menu Tin tức & Phong thủy)
 
Vị trí Loại bài PR Hiển thị Đơn giá Trang hiển thị Vị trí hiển thị
Bài PR thường   Vô thời hạn Miễn phí Tin tức & Phong thủy Nằm dưới bài PR nổi bật
Hiển thị trang chủ TC-PR 30 ngày 150.000 đ Trang chủ
Tin tức & Phong thủy
Xuất hiện ở TOP
HOT H-PR 30 ngày 240.000 đ
Tiêu điểm TĐ-PR 30 ngày 300.000 đ

Chú thích:
 • Quảng cáo bài PR có 3 vị trí nổi bật:
  • Tiêu điểm: có nhãn “Tiêu điểm” màu xanh dương chữ trắng
  • HOT: có nhãn “HOT” màu xanh lá chữ trắng
  • Hiển thị trang chủ: không có nhãn nổi bật
 • Cơ chế hiển thị:
  • Tại trang chủ (khu vực Tin nổi bật) và trang Tin tức/Phong thủy:
   Hiển thị TOP 11 bài PR nổi bật mới nhất theo thứ tự:
   • TOP 4 bài PR Tiêu điểm hiển thị trên cùng
   • TOP 2 bài PR HOT hiển thị sau TIÊU ĐIỂM
   • TOP 5 bài PR Hiển thị trang chủ hiển thị dưới cùng
  • Tại các trang chuyên mục con của Tin tức/Phong thủy:
   • Hiển thị theo nhóm: nhóm PR Tiêu điểm > nhóm PR HOT > nhóm PR Hiển thị trang chủ > nhóm PR thường
   • Bài PR nổi bật mới nhất sẽ hiển thị vị trí đầu tiên của mỗi nhóm
   • Bài PR Tiêu điểm, HOT, Hiển thị trang chủ hết hạn sẽ mất nhãn nổi bật (nếu có) và trở thành bài PR thường.
Demo:
TOP 11 bài viết PR nổi bật hiển thị ở khu vực “Tin nổi bật” trên trang chủ.

TOP 11 bài viết PR nổi bật hiển thị tại tab danh mục “Thông tin nhà đất”

Các bài viết PR nổi bật hiển thị ở TOP trang danh mục “Phong thủy văn phòng”

6/ Bảng giá quảng cáo Banner (phiên bản máy tính)
 
Vị trí Trang Loại Banner Kích thước (px) Hiển thị Đơn giá Hình thức Giới hạn
Banner Slider Trang chủ S-BANNER 1440 x 500 30 ngày 5.000.000 đ Trượt 4
Banner Home Center Trang chủ HC-BANNER 1440 x 252 30 ngày 3.000.000 đ Random chia sẻ 4
Banner Home Bottom Trang chủ HB-BANNER 1110 x 250 30 ngày 1.500.000 đ Random chia sẻ 4
Banner Left Chuyên mục L-BANNER 600 x 400 30 ngày 750.000 đ Random thứ tự hiển thị 4
Chú thích:
Trường hợp Banner ở các vị trí đã đạt số lượng giới hạn thì hệ thống sẽ thông báo thời gian lịch trống sớm nhất cho Quý khách có thể đặt chổ trước.

Demo:
Banner Slider hiển thị ở đầu trang chủ

Banner Home Center hiển thị ở giữa trang chủ

Banner Home Bottom hiển thị ở cuối trang chủ 

Banner Left hiển thị ở bên trái trang danh mục tin “Bán”

7/ Bảng giá quảng cáo doanh nghiệp nổi bật (thuộc menu Danh bạ)
 
Loại doanh nghiệp Hiển thị Đơn giá Trang hiển thị Vị trí hiển thị
Doanh nghiệp thường Vô thời hạn Miễn phí Doanh nghiệp Nằm dưới doanh nghiệp nổi bật
DN_VIP 30 ngày 300.000 đ Trang chủ
Doanh nghiệp
Xuất hiện ở TOP

Chú thích:
 • Doanh nghiệp nổi bật sẽ có hiển thị nhãn ”NỔI BẬT” màu hồng chữ trắng.
 • Cơ chế hiển thị:
  • Tại trang chủ (khu vực Doanh nghiệp tiêu biểu): hiển thị TOP 6 logo doanh nghiệp nổi bật mới nhất.
  • Tại trang Doanh nghiệp:
   • Hiển thị theo nhóm: nhóm Doanh nghiệp nổi bật > nhóm Doanh nghiệp thường
   • Doanh nghiệp nổi bật mới nhất sẽ hiển thị đầu tiên.
   • Doanh nghiệp nổi bật hết hạn sẽ mất nhãn nổi bật và trở thành doanh nghiệp thường.
Demo:
TOP 6 doanh nghiệp nổi bật hiển thị ở khu vực “Doanh nghiệp tiêu biểu” trên trang chủ

Danh mục “Đầu tư dự án” hiển thị TOP 4 doanh nghiệp nổi bật tại trang chính của doanh nghiệp

 
8/ Bảng giá quảng cáo nhà môi giới nổi bật (thuộc menu Danh bạ)
 
Loại nhà môi giới Hiển thị Đơn giá Trang hiển thị Vị trí hiển thị
Nhà môi giới thường Vô thời hạn Miễn phí Nhà môi giới Nằm dưới nhà môi giới nổi bật
MG_VIP 30 ngày 300.000 đ Trang chủ
Nhà môi giới
Xuất hiện ở TOP

Chú thích:
 • Nhà môi giới nổi bật có hiển thị nhãn ”NỔI BẬT” màu hồng chữ trắng.
 • Cơ chế hiển thị:
  • Tại trang chủ (khu vực Nhà môi giới tiêu biểu): hiển thị TOP 10 logo nhà môi giới nổi bật mới nhất.
  • Tại trang Nhà môi giới:
   • Hiển thị theo nhóm: nhóm Nhà môi giới nổi bật > nhóm Nhà môi giới thường
   • Nhà môi giới nổi bật mới nhất sẽ hiển thi đầu tiên.
   • Nhà môi giới nổi bật hết hạn sẽ mất nhãn nổi bật và trở thành nhà môi giới thường.
Demo:
TOP 10 nhà môi giới nổi bật hiển thị ở khu vực “Nhà môi giới tiêu biểu” trên trang chủ


Nhà môi giới nổi bật hiển thị ở vị trí TOP trang “Nhà môi giới”

9/ Bảng giá Combo quảng cáo
 
 • Combo VIP trải nghiệm
Loại Combo Tin VIP Box Ads Up tin Dự án VIP Bài PR
Tiêu điểm
Bài PR
HOT
Bài PR
Trang chủ
Đơn giá Hạn dùng
Trial_VIP 1 tin 1 tin 30 lượt 1 dự án 1 bài 1 bài 1 bài 500.000 đ Vô thời hạn
 
 • Combo quảng cáo tin VIP
Loại Combo Tin VIP Box Ads Up tin Đơn giá Hạn dùng
Tin_VIP1 5 tin 5 tin 150 lượt 1.500.000 đ Vô thời hạn
Tin_VIP2 10 tin 10 tin 300 lượt 2.800.000 đ
Tin_VIP3 20 tin 20 tin 600 lượt 5.200.000 đ
Tin_VIP4 50 tin 50 tin 1.500 lượt 12.250.000 đ
Tin_VIP5 100 tin 100 tin 3.000 lượt 23.000.000 đ
 
 • Combo quảng cáo dự án VIP
Loại Combo Dự án VIP Tin VIP Up tin Đơn giá Hạn dùng
DuAn_VIP1 5 dự án 5 tin 150 lượt 1.500.000 đ Vô thời hạn
DuAn_VIP2 10 dự án 10 tin 300 lượt 2.800.000 đ
DuAn_VIP3 20 dự án 20 tin 600 lượt 5.200.000 đ
DuAn_VIP4 50 dự án 50 tin 1.500 lượt 12.250.000 đ
 
 • Combo quảng cáo bài PR
Loại Combo Tiêu điểm HOT Trang chủ Đơn giá Hạn dùng
BaiPR_VIP1 5 bài 5 bài 5 bài 1.500.000 đ Vô thời hạn
BaiPR_VIP2 10 bài 10 bài 10 bài 2.800.000 đ
BaiPR_VIP3 20 bài 20 bài 20 bài 5.200.000 đ
BaiPR_VIP4 50 bài 50 bài 50 bài 12.250.000 đ
 
 • Chú thích:
  • Thời hạn sử dụng combo quảng cáo là vô thời hạn. Số lượng các dịch vụ quảng cáo chưa sử dụng trong combo sẽ được bảo lưu cho đến khi sử dụng hết và được cộng dồn khi mua thêm các combo khác.
  • Thời gian hiển thị của Tin VIP/ Box Ads/ Bài PR nổi bật/ Dự án nổi bật khi sử dụng combo là 30 ngày.
TOP