Phong thủy

THẤT TINH KIẾM – BẢO VẬT PHONG THỦY

Được ứng dụng rất phổ biến và trở thành một pháp khí bảo vệ quan trọng, Thất Tinh Kiếm mang nhiều công năng đặc biệt mà ít ai biết. Đợt này hữu duyên chúng tôi đến miếu thờ Huyền Thiên Đại Đế tại Cao Hùng, được sư phụ truyền cho bí pháp về luyện Thất Tinh Kiếm.

Ngày đăng: 27/02/2023
Dân gian xưa nay có tục, trước Tết và sau Tết vào tiết Thanh Minh hay đi tảo mộ để sửa sang, dọn cỏ, sơn phết mồ mả ông bà tổ tiên.
TOP