Bất động sản Khánh Hòa

Lọc bất động sản
Lọc bất động sản

Diện tích

Mức giá

Hải sản 468 (Banner Left)
Đăng tin miễn phí
Tặng quảng cáo FB 1 triệu
Tìm thấy 30 kết quả
Sắp sếp theo
NỔI BẬT

16:38 16/05/2022

203,3 m2
2.250 Tỷ

Bán đất Thanh Minh 3, Diên Lạc

Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa

NỔI BẬT

16:30 16/05/2022

463,1 m2
2.650 Tỷ

Bán đất Diên Lâm, Diên Khánh

Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa

NỔI BẬT

16:23 16/05/2022

3873 m2
620 Triệu

Bán đất Khánh Vĩnh

Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa

NỔI BẬT

15:19 16/05/2022

100 m2
950 Triệu

Bán đất Diên Toàn 100m2

Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa

08:35 23/04/2022

88.4 m2
3.950 Tỷ

Cần bán

Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

NỔI BẬT
NỔI BẬT
NỔI BẬT

Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa

16:23 16/05/2022

3873 m2

620 Triệu

NỔI BẬT

Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

08:35 23/04/2022

88.4 m2

3.950 Tỷ

TOP